Judo for Integrering

SØK

Kontaktpersoner

Kontaktperson MIF Judo & BJJ: Glenn Skogmo

(judo@mif.no)

Kontaktperson Nedre Eiker Røde Kors Flyktningguide: 

( / flyktningguide@nerk.no)

Kontaktperson Nedre Eiker Kommune Flyktningtjenesten: Genga Ramanathan

(930 46 581 / gengarani@hotmail.com)

Vi er offisielt i gang

Vi har i dag hatt den første økten i prosjektet. Vi hadde besøk av noen flyktningguider og en flyktingfamile.

Vi hadde også besøk av Buskerud Røde Kors, samt en journalist fra Eikerbladet.

Snøballen er offisielt kastet, og det vil bare komme flere fremover. 

Vårt mål er å forandre verden til det bedre. Hvordan skal vi få til dette?

Ved å forandre verden for en person av gangen, og se dominoeffekten spre seg.

 

Vi har fremdeles god plass hos oss, bli med og skap et godt treningsmiljø med oss :)

Finansieringen endelig på plass

I dag kom meldingen vi har ventet på, svar på søknaden til NIF om midler til prosjektet. Vi har nå mottatt 20.000kr fra NJFs rekrutteringsfond, 25.000kr fra NIF's flyktningfond, samt 10.000kr. i støtte fra MIF, med ekstra sikkerhet.

Dette betyr at vi kan tilby et bra produkt til flyktningene og guidene med en svært lav terskel pr. deltager.

Infomøte og demonstrasjonsdag

I forbindelse med oppstarten av prosjektet vil det være et infomøte for alle flyktninger bosatt i Nedre Eiker Kommune og i tilknyttning til Flyktningeguidene til Nedre Eiker Røde Kors på MIF-Huset klokken 11. Her vil prosjektleder Shino Wilberg presentere prosjektet, klubben, trenerne og stilartene for flykningene samt guidene. Etter denne presentasjonen er unnagjort, og alle spørsmål så langt er besvart beveger vi oss ned i dojoen, hvor man får prøve seg på de stilartene som utøves i klubben : Judo, Jujitsu, og BJJ / Brasiliansk Jiu Jitsu.

Det vil være en PC tilgjengelig for de som ønsker å melde seg inn i klubben, noe som er obligatorisk for de som ønsker å delta i prosjektet, pga forsikring. 

 

Hva er JUDO & BJJ for Integrering?

Judo & Bjj for Integrering er et nyoppstartet samarbeidsprosjekt med Nedre Eiker Røde Kors og MIFJUDO & BJJ for å bidra til å integrere og inkluderer de flyktningene som er blitt plassert i Nedre Eiker Kommune.

 

Deltagerne i prosjektet deltar i ordniære treninger i MIF JUDO & BJJ på lik linje med klubbens ordinære medlemmer, sammen med flyktningguidene.

Kontaktpersoner

Kontaktperson MIF Judo & BJJ: Glenn Skogmo

(judo@mif.no)

Kontaktperson Nedre Eiker Røde Kors Flyktningguide: 

( / flyktningguide@nerk.no)

Kontaktperson Nedre Eiker Kommune Flyktningtjenesten: Genga Ramanathan

(930 46 581 / gengarani@hotmail.com)

Tilbudet hos MIF JUDO & BJJ for integrering

Treningstilbudet vi gir i judo for integrereingsprosjektet er det samme som i klubben for øvrig. Dette betyr at klubbens medlemmer via Nedre Eiker Røde Kors Flyktningguide kan delta på trening mandag - torsdag.

Vi tilbyr trening i judo og jujitsu, samt bakkekamp.

Dette er aktiviteter hvor vi i vår klubb fokuserer på mestring av tekniske elementer, god fysisk aktivitet, og et godt sosialt miljø.

Som klubb reiser vi også ut og besøker andre klubber, og vi gjør andre sosiale aktiviteter sammen, som grillfest, kinoturer, badeturer, fantasien setter grenser. Disse andre aktivitetene bidrar til å styrke oss som klubb ved å gi oss gode opplevelser sammen med de vi trener med.

 

1. Prosjektmøte

Initiativtager Shino Wilberg møtte koordinator for flyktningguidene i Nedre Eiker Røde Kors,Silje Hordnes for å sette igang prosjektet på torsdag 25.2.16.

På møtet ble det diskutert hvordan vi praktisk skal gjennomføre dette integreringsprosjektet sammen, og hva rammene omkring det skal være.

Vi ble enige på dette møtet at vi skal ha en infokveld fredag 15.april, med en praktisk dag i dojoen i Mjøndalshallen dagen etter, lørdag 16.april.

Vi regner med godt oppmøte på infokvelden og praksisdagen.